78.000 activiteiten in 2021, CodeWeek breekt records!

In 2021 behaalde de EU Code Week een nieuw record met meer dan 78 000 georganiseerde activiteiten wereldwijd. Leerkrachten, opvoedkundigen, organisaties en liefhebbers van programmeren registreerden in 2021 een recordaantal van 78 000 – online en live – Code Week-activiteiten. Ondanks de uitdagingen waar scholen mee te maken hadden, namen vier miljoen mensen(!) uit 79 landen deel aan het initiatief dat programmeren en computationeel denken onder ieders aandacht wil brengen. De tiende editie vindt plaats van 8-23 oktober 2022. 

New record met activiteiten!
Nieuw record met activiteiten!

De EU Code Week is een burgerinitiatief dat is opgezet om jongeren en volwassenen te laten zien hoe je ideeën met behulp van programmeren tot leven kunt brengen en om hen te helpen begrijpen hoe digitale technologieën van invloed zijn op de maatschappij en hun leven. De EU Code Week heeft tot doel programmeren dichterbij te brengen en gemotiveerde mensen samen te laten leren. Het is een initiatief waarbij creativiteit, probleemoplossing en samenwerking worden gestimuleerd door middel van programmeren en andere technische activiteiten, en het heeft de afgelopen vijf jaar wereldwijd meer dan 15,5 miljoen mensen bereikt. In de editie van 2013 was er sprake van 3 000 activiteiten met 10 000 deelnemers. Dit laat zien hoe de populariteit van de EU Code Week is gegroeid. 

Meest populaire activiteiten en thema's
Meest populaire activiteiten en thema’s

Leerkrachten vormen de basis van het succes van de Code Week 

De EU Code Week maakt het voor leerkrachten eenvoudig om programmeeractiviteiten in hun lessen op te nemen en hun leerlingen te inspireren, nieuwe vaardigheden te leren en problemen uit het echte leven op te laten lossen met behulp van technologie. 88% van de activiteiten in 2021 vond plaats op scholen. De gemiddelde deelnemer was elf jaar. Meisje en vrouwen vormden 49% van de deelnemers.  

De populairste thema’s waren speelse programmeeractiviteiten, programmeeractiviteiten zonder computer en basisconcepten voor programmeren. De populairste activiteiten met geavanceerde technologieën waren het ontwerpen van games, gegevensmanipulatie en augmented reality. Meer cijfers en resultaten van de editie 2021 zijn terug te vinden in de speciale blogpost

Leerkrachten zijn ook zeer leergierig en willen graag innovatieve lesmethoden gebruiken. Sinds 2019 hebben meer dan 20 000 leerkrachten deelgenomen aan verschillende Code Week-trainingen. In 2021 werd in het kader van de EU Code Week een Massive Open Online Course (MOOC) aangeboden over AI-beginselen voor scholen. Ook was er de MOOC Code Week-bootcamp: leerkrachten in alle vakken – uit het voorschools, basis- en voortgezet onderwijs – ontvingen materialen, concrete lesplannen en tools over de wijze waarop ze leerlingen kunnen stimuleren om te leren programmeren.  Het totaaloverzicht met alle NL Activiteiten kun je natuurlijk vinden op onze materialenpagina.

CodeWeek in getallen
CodeWeek in getallen

Tien landen met meer dan 1 000 activiteiten 

In 2021 organiseerden Turkije (27 000), Italië (18 000) en Polen (15 000) in absolute aantallen de meeste activiteiten. Andere actieve landen waren Griekenland (2 300 activiteiten), Oostenrijk en Roemenië (beide 1 800), Hongarije (1 400), Kroatië, Duitsland en Spanje (elk 1 000). Wanneer we kijken naar het aantal georganiseerde activiteiten per hoofd van de bevolking, zijn Monaco, Malta en Estland de winnaars van 2021.  

Code Week 4 All activiteiten

In de Code Week 4 All-uitdaging komen organisatoren van activiteiten met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen en allianties te vormen. In 2021 werden 3 600 allianties gevormd. Daarvan voldeden er 800 aan de voorwaarden van de uitdaging (ten minste tien activiteiten of drie met elkaar verbonden landen). Hun leden komen in aanmerking voor het certificaat van excellentie van de EU Code Week. 

Breakdown van deelnemers
CodeWeek infographic

Code Week-podcasts over digitale technologieën en onderwijs 

In 2021 werden in het kader van de EU Code Week meer soorten trainingen, middelen, materialen en deelnamemogelijkheden uitgerold dan ooit. Er waren onder andere een digitale startbijeenkomst met inspirerende sprekers, 18 gloednieuwe programmeeruitdagingen, een serie hackathons en een nieuwe podcast over programmeren, digitale technologieën en onderwijs.    

Code Week viert tienjarig bestaan van 8-23 oktober 2022 

In 2022 treft de gemeenschap voorbereidingen voor het tienjarige bestaan van de EU Code Week, van 8-23 oktober. De eerste mogelijkheid om mee te doen is de taartuitdaging, waarbij het computationeel denken wordt geoefend door het bakken van een verjaardagstaart ter gelegenheid van de EU Code Week. Vanwege het tienjarig bestaan zullen binnenkort meer recordbrekende activiteiten en uitdagingen worden gelanceerd.  

Over de EU Code Week 

De EU Code Week is een burgerinitiatief dat wordt gesteund door de Europese Commissie. Het doel is programmeren en digitale geletterdheid op een leuke en enthousiasmerende manier onder ieders aandacht te brengen, met activiteiten die wereldwijd door leerkrachten en liefhebbers van programmeren worden georganiseerd. Het initiatief draagt bij aan de doelstellingen van het digitale decennium van de EU, die er onder andere toe moeten leiden dat minimaal 80% van de EU-bevolking over digitale basisvaardigheden beschikt.