AI helpt historici

De historici van morgen gebruiken computerwetenschap om te analyseren hoe mensen eeuwen geleden leefden. Kunstmatige Intelligentie (AI) kan historici helpen te ons verleden beter te begrijpen

Historici zeggen dat de toepassing van moderne computerwetenschap hen kan helpen om verbanden dan nu mogelijk is, en om vertekeningen te corrigeren die ontstaan door de geschiedenis per document te analyseren.
Een zorg en risico daarbij is wel het risico dat machine learning vooringenomenheid of regelrechte vervalsingen in het historisch verslag laat sluipen.
Het heden begrijpen door de geschiedenis te bestuderen kan een andere kijk opleveren.. De vraag is: “Als machines een grotere rol gaan spelen in de toekomst, hoeveel moeten we dan van het verleden aan hen afstaan?”

Complexiteit ontleden
Big data analyses zij mogelijk door steeds meer historische documenten te digitaliseren, zoals de collectie van miljoenen krantenpagina’s van Delphr en de rechtbankverslagen van de Finse archieven uit de 19e eeuw. Voor onderzoekers is dit zowel een probleem en een kans: er is veel meer informatie, en vaak is er geen andere manier om die gestructureerd te doorzoeken.

Lees verder op de pagina van MIT (Engels).