Algoritmen informatica onderwijs in context

Via onze mailbox kregen we onderstaande bericht van Jacqueline. Zij doet onderzoek naar algoritmen in context voor informatica onderwijs.

Op 20 april 2022 gaat Jacqueline Nijenhuis-Voogt aan de Radboud Universiteit haar proefschrift verdedigen: “Algorithms in context: Teacher knowledge and student learning in secondary computer science education”.

In het vernieuwde examenprogramma voor informatica is veel aandacht voor algoritmen. Dit is een lastig onderdeel en het wordt gezien als saai en abstract. Het gebruik van contexten bij dit onderwijs is veelbelovend omdat het gebruik van een herkenbare context kan bijdragen aan een beter begrip van de betekenis van een nieuw concept zoals een algoritme.

Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken in hoeverre een context-gebaseerde benadering kan bijdragen aan het relevant maken van het onderwijs over algoritmen.

Algoritmen informatica onderwijs

Dit proefschrift geeft inzicht in de vakdidactische kennis over het onderwijzen van algoritmen en in de opvattingen van informatica-docenten over contexten voor dit onderwijs. Ook is onderzocht hoe leerlingen algoritmen herkennen in nieuwe contexten. Daarnaast maakt dit proefschrift inzichtelijk dat leerlingen een duidelijke rol kunnen spelen bij het bedenken van contexten. 

De resultaten van dit onderzoek zijn bruikbaar in het informatica-onderwijs, bij het opleiden van docenten en voor curriculumontwikkelaars. Zo is de activiteit die is ontwikkeld voor het leren herkennen en gebruiken van standaardalgoritmen, ook bruikbaar in de les. Daarnaast kan de activiteit waarbij leerlingen contexten bedenken en daarop reflecteren, door docenten in de les worden ingezet. Het onderzoek toont ook aan dat er een belangrijke rol is voor reflectie en samenwerking in het onderwijs over algoritmen. 

In de conclusie benadrukt Jacqueline het belang van gezamenlijke activiteiten waar leerlingen met en van elkaar leren. Ook vraagt ze aandacht voor de belangrijke rol van een docent en de dringende behoefte aan meer informatica-docenten.

Openbare verdediging

De openbare verdediging vindt plaats op woensdag 20 april om 10:30 uur. De promotieceremonie is ook online te volgen via de RU livestream!

Voor meer informatie, of voor een digitale versie van het proefschrift kun je contact opnemen: [email protected]

Biografie

Jacqueline Nijenhuis-Voogt studeerde Informatica aan de Universiteit Leiden en behaalde een Educatieve master voor zowel informatica als wiskunde aan de Universiteit Utrecht. 

Momenteel is zij werkzaam als postdoc bij het Institute for Science Education aan de Radboud Universiteit en als docent informatica en wiskunde aan de GSG Guido in Amersfoort.

Zie ook Keuzethema Algoritmiek