Alle dagen digitaal niet alledaags

In dit boek van Mariëlle van Rijn en Karin Winters volgen volgen zij tien door hen bedachte personen. Mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en dus ook met verschillende vragen over digitalisering en digitaal burgerschap. 
Dit tiental gaat actief op zoek naar antwoorden. Hun vragen en de antwoorden – die ze zelf vonden of die experts hen gaven – hebben ze gebundeld tot een collectie verhalen. Het resultaat is een praktisch boek waarin de lezer een breed beeld geschetst krijgt van wat digitaal burgerschap betekent in een onze steeds sneller medialiserende samenleving. 
Alle dagen digitaal actief zijn, is namelijk niet altijd heel alledaags.
ISBN: 9789082226959
Verkoopprijs: €19,95