Artificial intelligence bij Kennisnet

Kunstmatige intelligentie is steeds meer verweven met ons dagelijks leven. Scholen en leerlingen ontdekken de kracht van generatieve AI, slimme chatbots en andere AI-toepassingen. Welke kansen biedt artificial intelligence voor de maatschappij en het onderwijs? En hoe sturen we de ontwikkelingen in de gewenste richting?

Kennisnet heeft hierover een zeer uitgebreide website.