Artificiële Intelligentie voor onderwijs

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert een bewustwordingscursus over de toepassing van artificiële intelligentie (AI) in het primair en voortgezet onderwijs. AI voor Onderwijs, is een gratis online cursus die in eigen tijd en tempo te volgen is. Het doel van de cursus is bewustwording creëren bij professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs. In slechts 2 uur tijd bespreken we de basisbegrippen zoals algoritmesAI, machine learning en deep learning. Hoe je aan de slag kunt met de cursus lees je hieronder!

NL AIC lanceert online AI-cursus voor, gratis !

Waarom deze cursus?

Veranderende kwaliteitseisen, toenemende regeldruk en het lerarentekort. Het beroep van de leraar verandert en staat steeds meer onder druk. AI (‘artificial intelligence’) biedt kansen om leraren te ondersteunen in hun vak. Zo kan AI ondersteunen in het geven van feedback, leren op maat, overgangsbeslissingen en andere belangrijke onderwijsdilemma’s. Naast kansen brengt de toepassing van AI in het onderwijs óók uitdagingen met zich mee. Onder andere privacy en andere ethische dillema’s. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen in de cursus.

Basisbegrippen zoals algoritmesAI, machine learning en deeplearning worden uitgelegd en toegelicht door experts en leraren in inspirerende video usecases. In deze cursus leer je onder andere meer over het slim inzetten van software zoals Taalzee, Rekentuin en andere applicaties. Deze cursus kan gevolgd worden voor Primair of Voortgezet Onderwijs.  De online cursus AI voor Onderwijs is gratis en in eigen tempo te doorlopen. De cursus levert een certificaat op.

AI voor Onderwijs is te volgen via de cursuswebsite

De maand van AI in het Onderwijs met NL AIC

Tijdens de Maand van AI in het onderwijs is er aandacht voor de kansen en risico’s die AI met zich meebrengt. Er wordt gekeken naar de rol die het speelt bij onderwijsinnovatie én er is oog voor maatschappelijke en sociale aspecten. Ook wordt er dieper ingegaan op de praktijk: wat betekent de inzet van AI voor de docent of student? Welke voorbeelden van toepassingen van AI in het onderwijs zijn er al? Ter illustratie kijk zeker de video hieronder!

Toegankelijk maken van kennis over AI 

De NL AIC werkt aan verschillende projecten om de kennis van AI onder de beroepsbevolking te vergroten. Een voorbeeld van deze initiatieven zijn de ‘AI bewustwordingscursussen’. AI voor Onderwijs is één uit een reeks van zes online cursussen.