Het bestuur van de Vakvereniging i&i bestaat uit (oud)-docenten die werkzaam zijn bij onderwijs-, of onderwijsgerelateerde, instellingen.
Grote gemene deler van de bestuursleden is de overtuiging dat iedere leerling recht heeft op informaticaonderwijs.


Ramon Moorlag, voorzitter

Aad van der Drift, secretaris

Jan Graver, penningmeester
Eelco Dijkstra,
bestuurslid en mva

Felienne Hermans,
Lerarenopleider & coördinator DH
i&i staat geregistreerd als Vereniging voor Informatiekunde en Informatietechnologie in Onderwijs onder
KvK 40481134 te Utrecht.