Het bestuur van de Vakvereniging i&i bestaat uit (oud)-docenten die werkzaam zijn bij onderwijs-, of onderwijsgerelateerde, instellingen.
Grote gemene deler van de bestuursleden is de overtuiging dat iedere leerling recht heeft op informaticaonderwijs.


Ramon Moorlag, voorzitter

Aad van der Drift, secretaris

Felienne Hermans, bestuurslid

Jan Graver, penningmeester
i&i staat geregistreerd als Vereniging voor Informatiekunde en Informatietechnologie in Onderwijs onder
KvK 40481134 te Utrecht.