Beverwedstrijd

De Beverwedstrijd is bedoeld om spelenderwijs te ontdekken of leerlingen interesse en/of talent hebben voor informatica en computational thinking. Meedoen is gratis en de vragen kunnen zonder leren of voorbereiding gemaakt worden. Leerlingen van groep 3 tot en met de zesde klas van het VWO maken tijdens de Beverweek een set opgaven die in het teken staan van verschillende onderwerpen binnen de informatica en computational thinking. Zij krijgen hier 45 minuten de tijd voor. Om het voor iedereen uitdagend te maken, zijn er zes verschillende leeftijdsgroepen met elk een eigen set opgaven:

 • Groep 3 en 4
 • Groep 5 en 6
 • Groep 7 en 8
 • Klas 1 en 2
 • Klas 3 en 4
 • Klas 5 en 6

Iedere groep krijgt drie sets van vijf vragen (behalve de jongste groep, voor hen heeft elke set drie opgaven). De drie sets hebben elk hun eigen moeilijkheidsniveau: makkelijk, gemiddeld en moeilijk.

Vanaf groep 7 worden de beste leerlingen uitgenodigd voor de landelijke finale die, afhankelijk van de COVID-maatregelen, aankomend voorjaar gehouden wordt op een universiteit.

Hoe kunnen mijn leerlingen meedoen?

Iedereen uit groep 3 tot 8 en het voortgezet onderwijs kan meedoen. Hiervoor moet er wel iemand als coördinator optreden: iemand die de leerlingen aanmeldt, een computerlokaal regelt, wachtwoorden uitdeelt, waarneemt en bijvoorbeeld de resultaten weer uitdeelt.
Dit is compleet kostenloos. Voor het aanmelden kunt u naar deze website gaan. U krijgt dan vanzelf meer informatie toegestuurd.

Wat hebben mijn leerlingen nodig om mee te kunnen doen?

Het enige dat je leerlingen nodig hebben om mee te kunnen doen, is een computer of tablet met
een internetverbinding en een browser.

Welke leerlingen kunnen deelnemen?

We raden aan iedereen uit een groep mee te laten doen, omdat het ontdekken van interesse en talent
een van de doelen is. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het maakt niet uit of de leerlingen al eerder
iets met informatica hebben gedaan of er eigenlijk nog helemaal niets van weten.
De opdrachten hebben een wisselende moelijkheidsgraad, waardoor het voor elke leerling interessant blijft
en er iets van kan leren.

Wanneer kunnen we meedoen?

De eerste ronde van de officiële wedstrijd 2021-2022 zal 10 t/m 19 november plaatsvinden. De finale ronde zal in het voorjaar van 2022 gehouden worden – de finalisten krijgen begin januari 2022 bericht. Schrijf je in als coördinator en doe mee! Er is een oefenwedstrijd beschikbaar om je voor te bereiden op de wedstrijd.

Na het inschrijven voor de Beverwedstrijd

 • Kies een moment uit waarop u de wedstrijd wilt houden. Dit kan op elk moment tussen 6 tot en met 19 november. Zorg ervoor dat alle leerlingen toegang hebben tot een computer met internet en een browser. Als er meer leerlingen meedoen dan er computers zijn op school, kunnen ze ook op verschillende momenten meedoen. Zorg er dan wel voor dat ze zo min mogelijk met elkaar overleggen over de opgaven, om een zo eerlijk mogelijk resultaat te krijgen.

Voor de Beverwedstrijd

 • Zorg ervoor dat iedereen die meedoet snapt wat hem of haar te wachten staat. Leg uit dat er 15 opgaven zijn en ze 45 minuten hebben om deze opgaven te maken. Per opgave zijn verschillende punten te verdienen: makkelijke opgaven leveren 6 punten op, moeilijkere 9 en héle moeilijke 12. Ze krijgen van elke moeilijkheidsgraad 5 vragen. De jongste groep, groep 5 en 6, krijgen 4 opgaven per moeilijkheidsgraad.
 • Leg uit dat de leerlingen naar de wedstrijdpagina gaan en volg de instructies op die pagina.
 • Houd toezicht tijdens de wedstrijd. Het systeem houdt zelf bij hoelang de leerlingen nog hebben om de vragen te beantwoorden. Eventueel kunt u pen en papier uitdelen.

Na de Beverwedstrijd

 • Deel de resultaten met de leerlingen en bespreek de opgaven. Leerlingen krijgen via de wedstrijdlink de mogelijkheid de wedstrijd nog een keer na te lopen en meteen te zien wat het juiste antwoord was en wat ze hebben ingevoerd.