BEVERWIJDSTRIJD

De Beverwedstrijd test hoe goed een leerling is bent in informatica, puzzelen en logisch nadenken. 
De organisatie heeft vragen opgedeeld in drie niveaus: Makkelijk, Uitdagend en Moeilijk. 

Deelnemers mogen vragen beantwoorden in de volgorde die ze fijn vindt. Zolang de tijd niet voorbij is zijn antwoorden nog te veranderen. Ook als de tijd om is blijven de eerder opgeslagen antwoorden gewoon bewaard!