Hello World 22, AI

Het blad Hello World, gratis te downloaden, besteedt haar 22e nummer aan AI in de klas. Zo een artikel van Philip Colligan die zich bezighoudt met vraagstukken rond AI en computeronderwijs.
Hij vraagt zich af wat AI-geletterdheid is en hoe te onderwijzen.

R.I.S.E. 7

R.I.S.E. is een Engelstalig gratis blad en wordt gemaakt door Netsupport. Het blad richt zich op PO en VO in Engeland en bevat een scala van artikelen, niet alleen voor hun klanten.

HelloWorld 20

Computersystemen en -netwerken zijn informatica-onderwerpen waar veel misvattingen over bestaan, Leerlingen kunnen moeite hebben om de abstracte concepten ervan te begrijpen. 
Download deze uitgave van het (gratis) Engelse onderwijsblad HelloWorld.

Book of making

De favoriete makerprojecten van HackSpace magazine staan in twee gratis te downloaden boeken.
Samen ruim 350 pagina’s met praktische beschrijvingen, tips en trucs.. Zo wordt er een uur project getoond, maar ook kun je een eigen drone maken. Verder een waterpistool dat je gezicht volgt, en nog veel meer. Of je nu een uurtje hebt om iets te doen of op zoek bent naar een weekendproject, er is een scala aan makerprojecten om uit te kiezen.

Beginnen met Arduino

Het boek leert hoe je een Arduino microcontroller board programmeert en aansluit. Daarna aan de slag om een aantal projecten die je ermee kunt maken.

3D PRINTEN TIPS

Als de 3D-printer onvoldoende gebruikt wordt dan is het wellicht een goed idee om de 50 beste tips voor 3D printen te downloaden.
Het blad geeft tips die wellicht handig zijn voor gebruik in de klas.
De producten gaan van functioneel tot frivool.

(Hello World) 17

(Hello World) 17

In Hello World 17 wordt aandacht gegeven aan gezondheid en welzijn in de context van computing. Onder computing verstaat men in het Verenigd Koninkrijk elke doelgerichte activiteit waarvoor computer- en randapparatuur nodig is.

Boek

Gratis boek over MicroPython op de Pico

In “Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico” staat hoe je als beginner met MicroPython programma’s kunt schrijven en hoe je de benodigde hardware aan kunt sluiten. Uiteindelijk kun je zo Raspberry Pi Pico te laten communiceren met de wereld om hem heen. Met behulp van deze vaardigheden zijn elektromechanische projecten te maken.