SIC Nederland

SIC staat voor Safer Internet Centre Nederland.
Het SIC onderdeel van het Europese Better Internet For Kids programma ontwikkelt materialen om digitaal vaardige burgers te krijgen.

Mediawijsheid voor VO

Jongeren gebruiken media steeds meer zelfstandig en uit het zicht van ouders. De hoeveelheid tijd die ze aan media besteden neemt verder toe: tot vijfenhalf uur per dag bij 10 tot 14-jarigen

Mediawijsheid voor PO

Media zijn leuk en kinderen kunnen er veel van leren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze veilig met media kunnen omgaan. Veel over mediagebruik voor 9-12 jarigen vindt u hier.

Slim zoeken

In de lijstjes met aanwijzingen over zoeken op internet staan vaak dit soort tips: “Je moet wel de juiste zoekwoorden gebruiken” of “Zoek naar de datum en de bronnen van de bron” en “Check altijd alles bij minstens drie bronnen”. Hoe je dat doet? ,

Neill Selwyn

Digitale geletterdheid Australië

Samen met het het Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid en Kennisnet organiseert i&i een aantal webinars over Digitale Geletterdheid. In de eerste van deze serie heeft Neill Selwyn een overzicht gegevens van Digitale Geletterdheid en de invoering ervan in Australië. Hieronder tref je een korte terugblik van de webinar aan en kun je onderaan de pagina de webinar ook terugkijken.

NASCHOLING i&i 1 maart 2022

deze module leert de leerling inzien en begrijpen dat technologie niet objectief en waardevrij kan zijn, en altijd een afspiegeling vormt van bepaalde waarden en normen, ook al wordt dit niet expliciet gemaakt. Ingrid Breymann en haar team nemen ons mee met deze nieuwe module.

Meldplicht voor scholen na hack

Er komt een meldplicht voor scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs die gehackt zijn of die getroffen zijn door een ransomwareaanval.Minister Slob maakte dat 1 december 2021 bekend in het commissiedebat onderwijs en digitalisering. De meldplicht moet ertoe leiden dat er meer inzicht en overzicht ontstaat over cybercrime in het funderend onderwijs.

Wat studenten maken

Aandacht voor Designing STEM education. Bekijk eens wat studenten vorig jaar zoals ontwikkelen aan de TUE.Niet alleen voor informatica maar ook vakoverstijgend. De website is een ontdekkingstocht.

Metaverse en wat moeten we ermee op school?

Het woord metaverse zingt rond. De belofte: er komen nieuwe virtuele werelden waarin we bij elkaar samenkomen en waarin nieuwe manieren van interactie mogelijk zijn. Waarin we virtueel verblijven in ruimtes die een variant zijn op onze fysieke wereld. Maar… waar hebben we het eigenlijk precies over? En wat kunt u met het metaverse in het

Beginnershandleiding sociale-mediaverificatie

Hoe kunnen we weten of de berichten, artikelen en beweringen die we op het internet en sociale mediasites zien, waar zijn? Online samenzweringen en opzettelijk misleidende, partijdige inhoud zijn per slot van rekening serieuze zaken.Bij Bellingcat onderzoeken ze desinformatie in alle vormen. Dat is nodig, want zelfs de meest logische en slimme denkers worden soms

Informatievaardigheden voor leraren

In onze huidige informatiemaatschappij is het van groot belang om mediawijs te zijn. Mediawijsheid omvat informatievaardigheden, ict-vaardigheden en netiquette. In deze publicatie ligt de nadruk op informatievaardigheden. Informatievaardig ben je als je een kritische houding hebt tegenover de media. Door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ict) is internet de belangrijkstebron voor leerlingen om informatie

Open leermateriaal inzetten uw school.

Willem-Jan van Elk publiceerde in mei 2021 bij Kennisnet “Open leermateriaal inzetten op uw school, wat komt daar bij kijken?”Een helder stuk dat ook vragen oproept, vragen die binnen de school om antwoorden vraagt. Open leermateriaal is vrij beschikbaar en veelal vrij aan te passen leermateriaal. Het wordt vaak gebruikt als aanvulling op de bekende

Wat is open content

Content hergebruiken zonder dat je iets hoeft te regelen met het auteursrecht? Dankzij de licenties van Creative Commons is het mogelijk. Wat is open content?Soms heb je geen toestemming nodig om oorspronkelijk werk te gebruiken. Bijvoorbeeld als je een tekst citeert (citaatrecht), of wanneer je een educatieve film laat zien in de klas (onderwijsexceptie). Dat

Publieksrapport Monitor Digitaal Vaardig

Media lijken inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook onder jongeren groeit het gebruik. Daarmee neemt eveneens de behoefte aan inzichten in de kennis van jongeren over mediazaken toe, evenals de gevolgen voor hun gedrag.

Doel van dit onderzoek was vast te stellen welke digitale vaardigheden jongeren tussen de 10 en 15 jaar al voldoende hebben ontwikkeld en waar extra aandacht nodig is. Ook is onderzocht welke onderliggende factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van digitaal vaardig gedrag onder jongeren. Het doel hiervan was om een beeld te krijgen van een kansrijke aanpak om deze vaardigheden te vergroten.Doel van dit onderzoek was vast te stellen welke digitale vaardigheden jongeren tussen de 10 en 15 jaar al voldoende hebben ontwikkeld en waar extra aandacht nodig is. Ook is onderzocht welke onderliggende factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van digitaal vaardig gedrag onder jongeren. Het doel hiervan was om een beeld te krijgen van een kansrijke aanpak om deze vaardigheden te vergroten.