Hack_Right

Om Hack_right te helpen met een beeld in het onderwijs hebben wij een kort vragenformulier opgesteld.
Wat is Hack Right en uw hulp is nodig.

Technologische trends voor het onderwijs

Welke technologieën gaan de komende jaren een beslissende rol spelen in het onderwijs? En wat is er nodig om ze goed te laten werken voor het onderwijs? Kennisnet laat zien hoe belangrijk het is om je erin te verdiepen.  

Hulp gezocht!

Wij zijn op zoek naar docenten die het dashboard tussen 31 mei en 10 juni zouden willen uitproberen in de les en er twee korte vragenlijsten (van max. 10 minuten) daarover willen invullen. Alle feedback is meer dan welkom!