Argos Medialogica

De afgelopen maanden onderzocht Argos Medialogica meerdere onderwerpen waarbij beeld en werkelijkheid een cruciale rol spelen: true crime, alternatieve media en beeldvorming rondom het syndroom van Down. Media dienen als gids om greep te krijgen op onze werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe komt de publieke opinie tot stand? En welke

Hulp gezocht!

Wij zijn op zoek naar docenten die het dashboard tussen 31 mei en 10 juni zouden willen uitproberen in de les en er twee korte vragenlijsten (van max. 10 minuten) daarover willen invullen. Alle feedback is meer dan welkom!

Webinar ‘Data in het onderwijs: vloek of zegen?’

Kennisnet en de Universiteit Utrecht organiseerden een webinar over leerlingen en leraren in een wereld vol data. De vraag waar we antwoord op proberen te geven, luidt: data in het onderwijs, een vloek of een zegen? In de wereld van leraren en leerlingen wordt steeds meer gemeten. Via adaptieve leersystemen tot leerlingvolg(toets)systemen die data verzamelen

HELLO WORLD Big Book 2

De tweede speciale editie van Hello World is uit! De eerste speciale editie ging over hoe we informatica te onderwijzen, gaat “The Big Book of Computing Content” ovr wat we kunnen onderwijzen.Van data en informatie, tot het effectieve gebruik van tools, tot kunstmatige intelligentie, The Big Book of Computing Content onderzoekt  en wil een gemeenschappelijke

MONITOREN EXAMENPROGRAMMA INFORMATICA

Ben je docent informatica? Heb je vanaf september 2019 lesgegeven aan havo en/of vwo volgens het nieuwe examenprogramma informatica? In het kader van het monitoren van dat examenprogramma heeft SLO jouw ervaringen met dat programma nodig. De uitkomsten van het onderzoek zullen we via de jullie bekende kanalen delen. We zullen ze gebruiken om ons vak

Docenten gezocht voor onderzoek naar het gebruik van leerdoelen

Bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd waarbij we in kaart gaan brengen op welke wijze leerdoelen een rol spelen in het informatica-onderwijs (VO, NL).Op basis van deze uitkomsten willen we kijken of het mogelijk is om een verzameling van leerdoelen samen te stellen op basis van