Code in de keuken

Omdat Sjef heel goed begrijpt dat het soms lastig is om te bedenken waar je gaat beginnen met programmeren, is ze de samenwerking aangegaan met de Kieswijzer Programmeren. Deze Kieswijzer helpt leerkrachten en scholen om uit te vinden welk materiaal beschikbaar is om kinderen te leren programmeren op de basisschool. Op de Kieswijzer kan je:

  • Zien welk lesmateriaal aan welke programmeer onderwerpen bijdraagt.
  • Een leerlijn door de jaren heen opstellen zodat alle programmeer onderwerpen voldoende worden behandeld.
  • Andere leerkrachten helpen door een review van lesmateriaal in de vullen.

De kieswijzer is gemaakt in opdracht van Betapunt Noord door Stichting Groningen Programmeert, de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool en Cedin naar aanleiding van het project Programmeren in Noord Nederland en subsidie van de provincie Drenthe. Een uitleg van de Kieswijzer is hier te vinden.