Codeweek

In 2013 website CodeWeek werd gelanceerd daarop pakten 43 landen dit enthousiast op. Hoewel hier sprake is van een Europees burgerinitiatief is het ook voor landen buiten de Europese Unie mogelijk om deel te nemen. In 2019 deden al 4,2 miljoen mensen in meer dan

80 landen over de hele wereld mee aan de CodeWeek. De gemiddelde deelnemer was toen 11 jaar. Opvallend is het nagenoeg gelijke aantal jongens en meisjes. Tot 2020 vonden de meeste evenementen plaats op scholen, waaruit blijkt dat de inspanningen om leraren erbij te betrekken succesvol zijn.

Waarom coding op school met CodeWeek

Digitale technologie wordt steeds belangrijker, laat steeds meer zien wie we zijn en wat we doen. Daarom is het niet verstandig dat een kleine groep beslist waarvoor zij de technologie gebruiken. Daarbij geldt ook dat er meer is dan alleen iets liken of gekke filmpjes posten. Met vol- doende programmeerkennis kun je immers ook eigen ideeën tot leven brengen en dingen maken.

Het was nog nooit zo eenvoudig om een eigen app te maken, je robot te bouwen of iets uit te vinden! De eerste stappen om dit te programme- ren zijn in het begin niet altijd makkelijk. Naarmate je de techniek beter beheerst opent zich een weg vol creatieve uitdagingen, die naast plezier in veel gevallen ook een goed toekomstperspectief oplevert.

Digitale Geletterdheid zal binnenkort in ons land onderdeel zijn van het schoolcurriculum. Steeds meer scholen bereiden zich op de invulling hiervan voor.

Computational Thinking

Bij de CodeWeek draait het vooral om Computational Thinking, dat in 2006 door Jeanette Wing als eerste omschreven werd als: “Solving a problem in such a way that a computer can carry it out”. Toch is programmeren niet hetzelfde als Computational Thinking, want programmeren is maar een stap in het hele proces van Computational Thinking.

Een probleem dat je met behulp van een computer wil oplossen moet je eerst opdelen (decompositie) om daarna stapsgewijs aan een oplossing daarvan te werken (algoritme). Uiteindelijk wil je de computer dit laten doen en dat doe je door in de juiste programmeeromgeving te werken. Voor het onderwijs zijn dat bijvoorbeeld Scratch (vanaf groep 5-6), de micro:bit (vanaf groep 7-8), Python of Arduino (vanaf groep 8).

Digitale Geletterdheid bestaat uit:

  • Informatievaardigheden (het goed kunnen zoeken naar juiste informatie online)
  • Mediawijsheid (wijs omgaan met (sociale) media)
  • ICT-Basisvaardigheden (basis computervaardigheden)
  • Computational Thinking (een probleem logisch oplossen met een computer).
Artikel over CodeWeek in Vives 174
download volledig artikell (pdf)

Deze week stond in Vives 174 bijgaand artikel.
Vives is een uitgave van Reshift en publiceert over onderwijsinnovatie & ICT.

Materialen CodeWeek

Hedy

Hedy – Van codeblokken naar tekstuele taal Programmeren is lastig te leren, maar als je de basis begrijpt wordt het een stuk eenvoudiger. In tegen- stelling tot bijvoorbeeld Scratch maakt de tekstuele program- meertaal Hedy geen gebruik van codeblokken. Met Hedy leer je codes typen zoals de echte programmeurs dat doen. Dat leer je in kleine stapjes en met speelse opdrachten. Met Hedy maak je de overstap van een blokkentaal naar een geschreven talen zoals Python. Al het cursus- materiaal is gratis en maakt de uiteindelijke overstap naar moeilijkere talen eenvoudig.

Ook dit cursusmateriaal en de programmeeromgeving zijn gratis. www.hedycode.com

Beauty and Joy of Computing

BJOC is een website die helpt bij het begrijpen van de waarde van het programmeren. De letters BJOC staan voor ‘the Beauty and Joy of Computing’. In het Nederlands vertaald als de Schoonheid en Vreugde van het Programmeren. Het programma van BJOC is ontwikkeld door de Universiteit Berkeley. In Amerika wordt deze cursus veel gebruikt door iedereen die geen informatica in het vakkenpakket heeft gehad, maar er toch kennis van wil nemen. Er wordt geprogrammeerd met Snap!, het volwassen zusje van Scratch. Leren doe je door zelf te programmeren. Samen met vrijwilligers heeft i&i hiervan een Nederlandstalige versie gemaakt.

De volledige BJOC cursus is gratis te gebruiken en wordt speciaal tijdens de CodeWeek toegelicht. Meer informatie over the Beauty and Joy of Computing vind je op www.bjoc.nl

Unplugged programmeren

Je kunt natuurlijk ook zonder een computer aan de slag, het gaat dan vooral om het leren gebruiken van begrippen die bij Computational Thinking passen. Zo kun je prima een algoritme schrijven hoe je een boterham met hagelslag smeert of de verschillende stadia opschrijven hoe een rups in een vlinder verandert. Dan ben je bezig met decompositie. Door bijvoorbeeld voetbalplaatjes te sorteren ben je al bezig met patronen te herkennen. Net als met het maken van een storyboard voor een film of toneelstuk raak je het begrip abstractie aan (filteren van belangrijke informatie). Zie ook website CodeWeek voor meer voorbeelden.

Microbit 101

Tijdens deze workshop leer je omgaan met de micro:bit. Daarvoor dienen honderd-en-een micro:bit projecten die je na de introductie zelf kunt uitvoeren. Een micro:bit is een 4 bij 5 cm grote micro-computer en kan met 4 verschillende program- meertalen worden aangestuurd. Na de introductiebijeenkomst waarin de basisprincipes worden uitgelegd, is het een plezier om met de 101 gratis projecten aan de slag te gaan. Kijk ook eens op www.microbit101.nl

CodeWeek in Europa

De EU CodeWeek werd in 2013 voor het eerst gehouden en maakt sindsdien deel uit van de digitale agenda van Europa. De codeweek wil jongeren op weg helpen met coderen en digitale bewustwording. De Europese Commissie ondersteunt het burgerinitiatief. Voor een belangrijk deel past dit in de strategie voor een sterkere Europese digitale markt. Scholen, leraren en leerlingen van het funderend onderwijs op elk niveau en van ieder vak zijn uitgenodigd.

De Commissie moedigt vooral scholen aan om hieraan deel te nemen.