Computational Thinking: Digitale Geletterdheid in School Curricula

Wij nodigen u van harte uit voor een conferentie over computational thinking, een essentiële vaardigheid voor leerlingen van de 21e eeuw. Deze conferentie staat open voor alle docenten in het primair en voortgezet onderwijs, ongeacht het vakgebied, evenals lerarenopleiders, onderzoekers, uitgevers, curriculumontwerpers en leden van curriculumhervormingsteams uit Nederland en het buitenland.

Het evenement
Datum: 16 juni 2023, 10 tot 16 uur inclusief lunch, gevolgd door een borrel.
Locatie: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 

Deze conferentie wordt georganiseerd door twee projecten: NRO-CMTover CT in het wiskundeonderwijs, geleid door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, en CT in Context over CT in verschillende schoolvakken, geleid door Radboud Universiteit.
De conferentie omvat een plenaire voordracht door Bert Bredeweg (HvA/UvA), een panel, paneldiscussie voorgezeten door Jos Tolboom (SLO), workshops, en een verzorgde lunch en borrel.
Dit is een unieke kans om meer te leren over computational thinking en hoe je het kunt integreren in je onderwijs.

We verwachten 50-80 deelnemers aan dit boeiende evenement. 

Met vriendelijke groeten

Erik Barendsen, namens het CT in Context project 
Paul Drijvers, namens het CMT-project