Dataficatie, een vloek of zegen?

Kennisnet en de Universiteit Utrecht organiseren op maandag 27 juni van 15 en 17 uur een webinar over leerlingen en leraren in een wereld vol data, Dataficatie. De vraag waar we antwoord op proberen te geven, luidt: data in het onderwijs, een vloek of een zegen? Met ook de presentatie van een nieuw rapport van Kennisnet: ‘Krassen op het dashboard. De invloed van adaptieve leersystemen op de professionele ruimte van de leerkracht’. 

In de wereld van leraren en leerlingen wordt steeds meer gemeten. Via adaptieve leersystemen tot leerlingvolg(toets)systemen die data verzamelen over de cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke vaardigheden van leerlingen en analytics dashboards die pogen in deze brij van data enige orde te scheppen. De bedoeling is de leraar te ondersteunen en de leerling te bedienen. Veel scholen zijn enthousiast over onder meer het gemak dat deze systemen bieden, maar er wordt ook een ethisch ongemak gevoeld.

Programma

15.00 – 15.10 uur Opening door Larissa Zegveld, directeur van Kennisnet, Niels Kerssens van de Universiteit Utrecht (moderator) en Remco Pijpers van Kennisnet (moderator).

15.10 – 15.30 uur  Giovanna Mascheroni (Italië) en Andra Siibak (Estland). Zij zijn de auteurs van het boek Datafied Childhoods. Data Practices and Imaginaries in Children’s Lives. Hoe beïnvloedt dataficatie het leven van kinderen?

15.30 – 15.40 uur Stel uw vraag aan Giovanna Mascheroni en Andra Siibak.

15.40 – 16.00 uur Anne Fleur Kortekaas (Vrije Universiteit Amsterdam) bespreekt de mogelijkheden en kansen die zij ziet voor het gebruik van data en learning analytics in het onderwijs.

16.00 – 16.10 uur Remco Pijpers en Niels Kerssens in gesprek met Anne Fleur Kortekaas.

16.10 – 16.25 uur Presentatie ‘Krassen op het dashboard. De invloed van adaptieve leersystemen op de professionele ruimte van de leerkracht’ door Remco Pijpers

16.25 – 17.00 uur Paneldiscussie over professionalisering en dataficatie. Wat heeft de leraar nodig om zich pedagogisch goed tot datagedreven technologie te verhouden? Wat kunnen lerarenopleidingen daarin betekenen? Discussie met panel en publiek. Panelleden:

  • Symen van der Zee, lector vernieuwend onderwijs bij Hogeschool Saxion
  • Piet van der Ploeg, lector Filosofie & Pedagogiek aan Academica in Amsterdam en docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Marieke van Geel, universitair docent aan de Universiteit Twente. Houdt zich bezig met onderzoek naar het (verbeteren van) leerkrachthandelen, met name in primair en voortgezet onderwijs.
  • Haitske de Visser, leerkracht-onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool Rotterdam, auteur van onder meer ‘Ik haat Snappet, juf!’

Voor wie is de sessie Dataficatie?

Dit webinar is voor iedereen die geïnteresseerd is in dataficatie in het onderwijs. Het programma is deels in het Engels.

Dataficatie
Data in het onderwijs: vloek of zegen?