DG internationaal

Mediawijsheid in Europa

De Digitale Agenda van de Europese Commissie zet zich in voor digitale geletterdheid onder alle Europese burgers. Zij (mede-)financieren onder andere het programma Better Internet for Kids (vroeger: Safer Internet Programme) dat zich inzet voor het vergroten van mediawijsheid onder kinderen.

Onder dit programma vallen ook de Safer Internet Centers (SIC), verdeeld over ruim 30 Europese landen. Zij geven voorlichting over veilig internetten aan kinderen, ouders en opvoeders en bieden hulp bij problemen. Het Nederlandse SIC wordt gevormd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving (Veiliginternetten.nl en Meldknop.nl), Netwerk Mediawijsheid en het Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Helpwanted.nl).

België
In 2013 heeft de Vlaamse overheid Mediawijs.be opgericht, met als doel om de burgers van vandaag en morgen in staat te stellen kritisch, bewust en actief te bewegen in een gemedialiseerde samenleving.

Frankrijk
Het Franse ministerie van educatie richtte in 1983 de organisatie Clemi op. Deze organisatie levert educatieve programma’s, evenementen en onderhoudt netwerken.

Duitsland
De GMK zet zich als non-profit organisatie in voor de bevordering van media-educatie en mediacompetenties onder de Duitse bevolking. Ze zijn ook actief in Oostenrijk en Zwitserland.

Finland
Het KAVI houdt zich bezig met media-educatie voor kinderen en is opgericht door het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.

Italie
Het Italiaanse parlement heeft in 2017 een wet aangenomen om cyberpesten te bestrijden. Deze wet is onder meer gericht op betere voorlichting. Ook is het nu strafbaar om minderjarigen via het internet te beledigen, belasteren of bedreigen.

Kennisnet en Mijn Kind Online publiceerden het rapport Media-onderwijs over de grenzen. Hierin wordt gekeken naar onderwijs in o.a. Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland. Hoe pakken zij het media-onderwijs aan? Welke landen zijn koploper, wat doen zij om hun jeugd mediawijs te maken en wat kunnen wij daarvan leren? Het rapport is ook in het Engels beschikbaar.

Ook het Europese onderzoeksproject ySKILLS (Youth Skills) deed onderzoek naar het belang van digitale vaardigheden in het onderwijs. Dit leverde twee rapporten op, met input uit 110 studies in 64 landen. De onderzoekers concludeerden dat digitale vaardigheden een sleutelrol spelen bij het leren, het participeren en het benutten van kansen door kinderen en jongeren. De twee (Engelstalige) rapporten zijn te vinden op de website van het ySKILLS-project: Children’s and Young People’s Digital Skills: A systematic evidence review | Digital Skills, Risks and Wellbeing among European Children.

Tekst grotendeels overgenomen van mediawijsheid.nl: Hoe zit het met mediawijsheid op internationaal gebied