Digitale geletterdheid Australië

Webinars over (inter)nationale aanpak Digitale Geletterdheid

Samen met het het Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid en Kennisnet organiseert i&i een aantal webinars over Digitale Geletterdheid. Tijdens de eerste bijeenkomst gaf Neill Selwyn een overzicht van Digitale Geletterdheid in Australië. Hierondereen korte terugblik en de mogelijkheid om het webinar terug te kijken. Meld je aan voor de nieuwsbrief of wordt lid en je krijg een signaaltje zodra we de volgende webinar gepland hebben.

Digitale geletterdheid Australië

Met een hoge informatiedichtheid vertelt Neill Selwyn ons over de stand van zaken van Digitale Geletterdheid in Australië. De ca. 50 deelnemers kregen vooraf vijf pagina’s met notities. Geen PowerPoint, want “that’s a business application, no fancy bullitpoints here”.
Onder strakke leiding van Remco Pijpers (Kennisnet) was het een zeer informatieve avond.
Neill had zijn webinar opgedeeld in vier stukken, iedere keer een kwartier met tussendoor vragen. Tijdens ieder blok werd er druk gediscussieerd over Digitale Geletterdheid en de inzet van onderwijs. Remco stelde kritische vragen en vatte de discussie in de chatbox goed samen.

Neill merkte terecht op dat het een ‘finite’ probleem is. Ook in Australië is er overladenheid van de lessentabel. Net zoals hier worden ook een aantal problemen doorgeschoven naar het onderwijs. Een terechte vraag die Neill stelde was: hoort Digitale Geletterdheid wel in het onderwijs. Deelnemers waren het daar snel over eens. Onderstaande is een snelle vertaling van de aantekeningen van Neill. Zoals gezegd gebruikte hij bewust geen PowerPoint-presentatie omdat het snel een complexere discussie in de weg zit.

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale Geletterdheid omvat de kennis en vaardigheden om informatie en ideeën te creëren, te beheren, te communiceren en te onderzoeken; problemen oplossen, en samenwerken op school en in hun leven buiten school.

Digitale vraagstukken zijn breed en veranderen snel.

 • ICT ‘basisvaardigheden’
 • Online veiligheid
 • Programmeren / coderen
 • Digitale vaardigheden
 • Softskills / teamvaardigheden
 • Media en maatschappelijke geletterdheid
 • Digitaal ondernemen
 • Digitaal burgerschap, digitale rechten en digitale ethiek
 • Kritische digitale, data en AI geletterdheid

Zie ook Digital Skills for life and Work (Unesco), in het bijzonder hoofdstuk 2.

Geletterdheid is het vermogen om te identificeren, begrijpen, interpreteren, creëren, communiceren en berekenen, met behulp van gedrukte en geschreven materialen die verband houden met verschillende contexten. Ook omvat Geletterdheid een continuüm van leren om individuen in staat te stellen hun doelen te bereiken, hun kennis en potentieel te ontwikkelen en volledig deel te nemen aan hun gemeenschap en de bredere samenleving (UNESCO, 2004; 2017). Geletterdheid verwijst niet alleen naar hoe we symbolische talen kunnen begrijpen om te lezen, schrijven en spreken, maar ook hoe dit proces betrokken is bij identiteitsvorming, kritisch denken, kennis en begrip. Een definitie van geletterdheid van Unesco (2018) (let op PowerPoint)

Pangrazio/ Selwyn framework

Voorbeelden van verschillende manieren van aanpak

Digital Technologies’ curriculum subject:

 • Digital Technologies Knowledge and Understanding
 • Digital Technologies Processes and Production Skills

Digital Capabilities (previously ICT) → Cross-curricular ‘Competencies’

Comp Sci Education MOOCs Adelaide Universiteit en + Google

E-Safety Commissioner Digital footprint

Our own  ‘Data Smart Schools’ program teacher + student resources

MediaSmarts Canadian center for digital literacy

EU – Digital action plan, Digital competence framework DigComp 2.2

UNESCO – Media and Information Literacy MIL

1,2,3 Codez, Micro:Bit Foundation, Code For the Future

Civics of Technology

Tactical Tech

(Kern) problemen en oplossingen

 • Er is geen pasklare oplossing! · Wat in Australië werkt, werkt niet per se in Amsterdam · Het begrip ‘best practices’ is misleidend …. Dit is erg contextspecifiek, dus ‘goede praktijk’ of ‘interessante praktijk’ is misschien beter van toepassing? · Zeker de moeite waard om aan te dringen op een schoolcurriculum dat veelomvattend en flexibel is. · Zeker de moeite waard om verschillende programma’s en bronnen te verzamelen die leerkrachten kunnen kiezen en gebruiken.
 • De kern is goed – geeft Digitale Geletterdheid een mandaat maar kernbeleid kan niet bepalend zijn!
 • Bij leraren en scholen, die Digitale Geletterdheid grotendeels zelf integreren in het onderwijs, leidt dat tot problemen.
 • Digitale Geletterdheid integreren in scholen … de tijd van de leraar en het leerplan staan onder druk.
 • Kerncomponent versus leerplanoverschrijdend?
 • Alle inhoud van Digitale Geletterdheid toekomstbestendig maken

Organising elements for Digital Literacy general Capability

Leestips

10 geboden van Rushkoff

 1. TIME Do Not Be Always On
 2. PLACE Live in Person
 3. CHOICE You May Always Choose None of the Above
 4. COMPLEXITY You Are Never Completely Right
 5. SCALE One Size Does Not Fit All
 6. IDENTITY Be Yourself
 7. SOCIAL Do Not Sell Your Friends
 8. FACT Tell the Truth
 9. OPENNESS Share, Don’t Steal
 10. PURPOSE Program or Be Programmed

Oproep

LinkedIn groep van het Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid

Sluit aan als lerarenopleider Digitale Geletterdheid. Of kom kijken en doe inspiratie op! Doel van deze groep is om Digitale Geletterdheid in de brede zin van het woord (dus: de leerlijn Digitale Geletterdheid voor leerlingen in het basisonderwijs, de inzet van ICT bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs, de organisatie van het onderwijs met behulp van ICT en de professionalisering van docenten op het gebied van Digitale Geletterdheid) te integreren in de lerarenopleiding basisonderwijs. Om dit voor elkaar te krijgen ontwerpen en ontwikkelen wij onderwijs en professionaliseren wij onszelf. Alle lerarenopleiders die zijn aangesloten bij een lerarenopleiding zijn van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten.