Digitale geletterdheid in het vo

Van jongs af aan komen kinderen in aanraking met digitale apparaten en doen hier al snel allerlei ervaringen mee op. Maar niet iedereen krijgt van huis uit deze kennis en vaardigheden mee die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken. Bovendien kent digitale geletterdheid een breed palet aan kennis en vaardigheden en gaan de digitale ontwikkelingen snel. Het onderwijs heeft hier een duidelijke rol te vervullen.

  • Hoe geef je op jouw school aandacht aan digitale geletterdheid?
  • Hoe doe je dat op een structurele manier en niet versnipperd en weinig samenhangend?
  • Verwerk je de lessen in digitale vaardigheden in je huidige onderwijsprogramma of pak je het anders aan?
  • Hoe kun jij in jouw klassen zorgen voor een beredeneerd aanbod voor digitale geletterdheid?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid?

SLO geeft antwoord op deze en meer vragen en ondersteunt scholen met de invulling van hun curriculum voor digitale geletterdheid.