Digitale geletterdheid leerlingen

Leerlingen hebben digitale kennis en vaardigheden nodig. Niet alleen om zich in deze tijd staande te houden, maar ook voor een kansrijke toekomst. Daarom zoeken steeds meer scholen naar manieren om tot een duurzame aanpak van digitale geletterdheid te komen. Het is de verwachting dat met de curriculumherziening digitale geletterdheid een vaste plek krijgt in het landelijke curriculum. 

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker, ook voor leerlingen in het PO. De PO-Raad vindt dan ook dat digitale geletterdheid een plek moet krijgen in het nieuwe curriculum. Het liefst zoveel mogelijk geïntegreerd in andere vakken. Met een geïntegreerde aanpak voorkomen we dat het programma van scholen overladen wordt. Daarnaast is gebleken dat digitale geletterdheid zich bij uitstek leent voor verbinding met andere vakken, bijvoorbeeld door taal en digitale geletterdheid met elkaar te combineren. 

Klik op de knop hieronder voor de volledige visie van de PO-RAAD.