DIGITALISERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De maatschappij digitaliseert in rap tempo en het onderwijs gaat hierin mee.
Denk hierbij aan de inzet van laptops/tablets, platformen, leerlingvolgsystemen (LVS), adaptieve leermiddelen en allerlei andere handige tools.

De digitalisering in het onderwijs wekt vragen op over thema’s als autonomie, professionaliteit, zeggenschap, waarborging van publieke waarden en werkdruk.
Digitale leermiddelen kunnen het leren leuker en effectiever maken, maar onder welke voorwaarden?

Als AOb willen we koers bepalen op dit brede onderwerp.
Graag nodigen we onze leden uit om in gesprek te gaan over het onderwerp digitalisering, samen met leden uit eigen sector.

Wat zijn jouw ervaringen in de klas en school? Wat zijn belangrijke thema’s binnen jouw sector?
En bovenal: Waar moeten wij als AOb op inzetten?

Brengt dit al vraagstukken op?
Je kunt alvast thema’s insturen via [email protected]