Docent vluchteling voor de klas

DVDK wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland zo goed mogelijk helpen om ook in Nederland weer op school te werken. Van onderwijspassie naar werk, ook in Nederland.
Daarvoor is nodig dat docentvluchtelingen zich vanaf hun komst in Nederland welkom weten en in contact komen met docenten, scholen en onderwijs. Een welkom-app en vakmaatjes gaan daarbij helpen. Als de status is verleend en de taal op B1-niveau (op weg naar B2), eindigt periode I en volgt een bijscholingsjaar (dat noemen we periode II). In periode III werkt de docentvluchteling op een school, heeft hij een coach en is hij op weg naar duurzaam en blijvend werk.
DVDK is een door vrijwilligers opgezet project in waarbij de Nederlandse vereniging voor Wiskundeleraren samen werkt met Vluchtelingen Werk Nederland en support krijgt van het ministerie van OCW en van UAF.
DVDK kan ook van betekenis zijn voor het docententekort bij Informatica.

Inmiddels zijn 15 docentvluchtelingen gestart met een bijscholingstraject.
DVDK vindt dat bevoegde docentvluchtelingen goed moeten worden geholpen met de Nederlandse taal. Het beroep van docent vraagt dat je heel taalvaardig bent, goed kunt luisteren en uitleggen en dat je de taal van je vak goed kent. Omdat het onderwijs in Nederland vaak nogal verschilt van het onderwijs in andere landen, moet je ook opnieuw kennismaken met de onderwijscultuur. En de Nederlandse leerling is assertief en verwacht natuurlijk goed onderwijs.
De vakken didactiek en pedagogiek zijn daarom van belang en natuurlijk ook de vakdidactiek. 
13 wiskundedocenten en 2 informaticadocenten zijn op 14 februari 2022 begonnen op de Hogeschool Utrecht: bijscholing op al deze fronten.
Vakdidactiek informatica wordt in samenwerking met de vakvereniging I&I verzorgd door de Vrije Universiteit Amsterdam. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren is blij dat door enkele vakdidactici wiskunde een speciaal programma voor vakdidactiek wiskunde wordt ontworpen. Het is de bedoeling dat onderzoek wordt gedaan, zodat we weten of dit programma echt helpt om straks goede wiskundedocenten voor de klas te krijgen.
Een belangrijk onderdeel van deze bijscholing is een intensieve stage op school: door kijken, zelf proberen en ervaren leer je het meest. De scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Leraarinhetgooi bieden stageplaatsen, goede begeleiders op school en kans op werk.
Leraarinhetgooi financiert het bijscholingsjaar, dat wordt verzorgd door de Hogeschool Utrecht.