Docentennetwerk informatica

U-Talent brengt docenten informatica uit de regio bij elkaar in het Docentennetwerk informatica. Op een informele manier presenteren we ontwikkelingen in het vakgebied en bespreken dit met elkaar. Het netwerk is bedoeld als “regionale vaksectie”, omdat op de meeste scholen slechts één informaticadocent lesgeeft.

De inhoud van de bijeenkomsten bestaan uit drie elementen: 

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Community vorming tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. 

14 november 2023 https://u-talent.nl/activiteit/docentennetwerk-informatica-1/

24 januari 2024 https://u-talent.nl/activiteit/docentennetwerk-informatica-2/

21 maart 2024 https://u-talent.nl/activiteit/docentennetwerk-informatica-3/