Docentvluchteling voor de Klas 

DVDK, oftewel Docentvluchteling voor de Klas, is een project dat is opgezet om vluchtelingen die in hun thuisland docent waren, ook in Nederland voor de klas te krijgen. Het project ontstond door samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Vluchtelingenwerk Nederland.

Het doel van DVDK is om docentvluchtelingen te helpen bij het vinden van werk in het onderwijs in Nederland. DVDK helpt docentvluchtelingen om de juiste stappen te zetten, zoals informatie over onderwijs en het werken als docent in Nederland, contact met docenten en scholen en verwijzing naar geschikte bijscholingstrajecten.

Het project heeft al succes geboekt en bijgedragen aan de positieve integratie van docentvluchtelingen. Een mooi initiatief dat niet alleen docentvluchtelingen helpt, maar ook bijdraagt aan de vermindering van het lerarentekort in Nederland.