Education conferentie Curaçao

Nog nooit was het zo makkelijk om een internationale conferentie te bezoeken.
Door 6 uur tijdverschil kunnen wij na schooltijd in Nederland makkelijk aanschuiven.
Aanmelden staat voor iederen open en zo te zien zijn er meerdere interesante sessies.
Op Curaçao wordt volgende week donderdag en vrijdag de derde grote Education with Technology Conference UoC 2021 gehouden. Deze conferentie wordt georganiseerd door de University of Curaçao in de persoon van Leendert Pengel en zijn naaste collega’s.
De conferentie is deels in het Nederlands en deels in het Engels.

De conferentie is virtueel/online en zal plaats vinden op 28 en 29 oktober 2021 zie voor meer informatie de flyer.

Deelname is voor iedereen GRATIS!!! … dus ook voor iedere geïnteresseerden in Nederland of waar ook in de wereld.
Er zijn vele interessante sessies en de informatie over het programma, de sprekers en onderwerpen is op de conferentie site te vinden: https://www.cdl-uoc.org/home/nl-nl/market/profiles

De belangrijkste openingskeynote wordt verzorgd door de beroemde Amerikaanse Debbie Silver, zie haar website en haar publicaties op https://www.debbiesilver.com

De Universiteit van Curaçao (UoC) heeft in het kader van verdere innovaties binnen het onderwijs op de UoC, een afdeling Center for Digital Learning (CDL) opgericht.
Het CDL heeft als doel om UoC-breed verder te werken aan de toepassing van technologie (in het bijzonder ICT) in de onderwijsprocessen van alle faculteiten, en deze te integreren binnen alle programma’s die door de UoC aangeboden worden.
Dit allemaal om onderwijs binnen alle faculteiten o.a. flexibeler en aantrekkelijker aan te kunnen bieden aan haar studenten in het bijzonder, maar ook aan de Curaçaose gemeenschap in het algemeen. Tevens willen wij als UoC bijdragen in de onderwijsinnovaties op landelijk niveau en een concrete bijdrage daarbij te hebben.
Deze conferentie is maar het begin van een serie van conferenties die door de UoC via haar Center for Digital Learning hierna, op structurele basis, georganiseerd zullen worden, waarin meer diepgang gegeven zal worden op de verschillende onderwerpen.

Door meer gebruik te maken van technologie in de onderwijsactiviteiten wordt het, naast het bestaande on-site onderwijs, ook mogelijk afstandsonderwijs aan te bieden in de vorm van blended learning en andere vormen van e-Learning en uiteindelijk waar van toepassing, ook full online onderwijs. Technologie biedt veel mogelijkheden om een groter publiek te kunnen bereiken en daar willen wij samen met partners gebruik van maken binnen de lokale onderwijsactiviteiten en -processen.