Enquête Bètalerarenmonitor

Deze vragenlijst wordt gebruikt om een nieuwe versie van de Bètalerarenmonitor te maken. De Bètalerarenmonitor is een tweejaarlijks rapport, waarin een update gegeven wordt van de situatie rondom het lerarentekort in de bètavakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. De monitor wordt deels samengesteld op basis van landelijke cijfers, en deels op basis van de resultaten van dit onderzoek.

Voor wie is deze vragenlijst bedoeld?
Deze vragenlijst is specifiek bedoeld voor docenten (en docenten in opleiding) in de bètatekortvakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. Als u in meer dan één van deze vakken een bevoegdheid heeft, bent u natuurlijk ook van harte welkom om de vragenlijst in te vullen.
NB: docenten die naast een bevoegdheid in één of meer van de bètatekortvakken een andere bevoegdheid hebben (bijvoorbeeld biologie of aardrijkskunde), zijn óók welkom om de vragenlijst in te vullen.

Wij zijn iedereen die snel en in elk geval voor 15 maart de enquête invult zeer dankbaar,