Goed nieuws

Goed nieuws over digitale geletterdheid in het onderwijs
Blog Remco Pijpers 

Goed nieuws over digitale geletterdheid in het onderwijs. Vakvereniging i&i kwam vorige week samen met andere vakverenigingen. Erbij ook het Platform VVVO en de Federatie van Vakinhoudelijke Vakverenigingen. Inzet: samenwerking. Hoe handen en voeten te geven aan digitale geletterdheid in de vakken?

?? ?? ??????
Het ligt voor de hand met bestaande vakken aan de slag te gaan. Of je nu muziekles geeft, kunstvakdocent bent, economie, geschiedenis of wiskunde doceert, of lesgeeft op de basisschool – digitale technologie creëert nieuwe context. Laat je de mogelijkheden liever voor wat ze zijn? Dan kun je in elk geval niet om de impact heen. Neem desinformatie – Biologie heeft ermee te stellen, Maatschappijleer net zo goed.
Hoe help je de leerlingen sterker te staan? Hoe verhoud je je als professional tot de invloed van technologie op de samenleving en je vak?

De urgentie achter deze vragen wordt nog sterker gevoeld, nu er kerndoelen digitale geletterdheid in aantocht zijn (https://lnkd.in/e7anaiC4).

Tijdens een diner pensant praatte I&I erover met bestuursleden van onder meer de vakverenigingen voor leraren filosofie, muziek, kunsteducatie en wiskunde (https://lnkd.in/ea7jHYCZ). Collega’s onder elkaar. Collega’s die hun waardering uitspraken voor het initiatief van I&I-bestuursleden Ramon Moorlag , Aad van der Drift en Eelco Dijkstra.

??? ?????? ?????????????
I&I is de vakvereniging voor docenten informatica en digitale geletterdheid. Van oudsher heeft I&I een informaticaprofiel; sinds drie jaar hoort ook digitale geletterdheid erbij. Bovendien biedt I&I niet langer een huis voor alleen docenten in het vo maar ook voor leraren in het po.

De invoering van digitale geletterdheid moet met een sterke vakvereniging. Een sterke vakvereniging die expertise uitwisselt, tussen alle leraren en lerarenopleiders. Een sterke vakvereniging voor informatica en digitale geletterdheid die verbindt met andere vakverenigingen.

Deze laatste woorden sprak ik uit aan het slot van het diner. Ik ben lid van geen enkele vakvereniging, toch mocht ik erbij zijn, als ‘vriend van’. Hopelijk een volgende keer weer!