goIT STEAM Cup Challenge

De goIT STEAM Cup Challenge is een wedstrijd die leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en studenten uit het mbo de kans biedt om in het kader van de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden op een toegankelijke manier kennis te laten maken met STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics).

Dit jaar staan Duurzame Ontwikkelingsdoelen centraal. Ze zijn wereldwijd bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de doelen aangenomen. Met deze doelen willen zij in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen.

Deelname
Na een gratis docententraining van een halve dag kunne docenten het goIT lesprogramma zelf in de klas verzorgen. Het goIT lesprogramma omvat 6 modules en beslaat in totaal 12 lesuren.

Wat omvat het lespakket?

  • Module 1: Overbrugging van de kloof in STEM-vaardigheden en informatica
  • Module 2: Verkenning van Design Thinking
  • Module 3: Identificatie van het probleem
  • Module 4: Duik in UI/UX, Wireframing en Storyboarding
  • Module 5: Bouw je eigen prototype
  • Module 6: Laat je product schitteren tijdens de presentatie

Het eindresultaat: App for good
Het eindresultaat mag een app zijn, maar echt programmeren hoeft niet. Het gaat vooral om het proces, ontwerp, teamwork en presentatie.