Hack_Right

Hack_Right is een programma dat jongeren tussen 12 en 30 jaar die voor het eerst betrokken zijn bij cybercriminaliteit een alternatief of aanvullend straftraject biedt. Het traject wordt uitgevoerd door Halt, Reclassering Nederland of de Raad van de Kinderbescherming in samenwerking met een private begeleider van bijvoorbeeld een cybersecuritybedrijf.
Om deel te mogen nemen moeten deelnemers hun cyberdelict bekennen en gemotiveerd zijn om hun gedrag te verbeteren. Het programma heeft als dubbel doel recidive te voorkomen en positief gedrag te bevorderen. Het omvat vier modules die zich richten op ethische en juridische grenzen, impactbesef en schadeherstel, digitaal talent en digitale weerbaarheid. Hack_Right is een samenwerking tussen publieke en private partijen waaronder ethische hackers en cybersecuritybedrijven. Meer informatie over Hack_right 

Om Hack_right te helpen met een beeld in het onderwijs hebben wij een kort vragenformulier opgesteld. Heeft uw school ooit aangifte gedaan? Kent u Hack_right?. De informatie wordt alleen gebruikt om een beeld te krijgen. Het is mogelijk om uw emailadres achter te laten voor mogelijk vragen (niet verplicht)