Handboek digitale geletterdheid

Het handboek uitgeven door Kennisnet is bedoeld voor iedereen die digitale geletterdheid een vaste plaats in het onderwijs wil geven. In eerste instantie: de schoolleiders en schoolbestuurders in het primair en voortgezet onderwijs en de de kartrekkers binnen scholen die al jarenlang aan de weg timmeren en nieuwe successen willen oogsten.
Natuurlijk is de publicatie ook bestemd voor individuele leraren die inspiratie willen opdoen, bijvoorbeeld voor het opzetten van lesprogramma’s.
Leeswijzer
Het handboek geeft nieuwe inzichten en nieuwe best practices en bouwt verder op een eerdere versie.
De indeling van het handboek van 102 pagina’s is als volgt:
Hoofdstuk 1 Waarom is digitale geletterdheid nodig?
In dit hoofdstuk een toelichting waarom digitale geletterdheid zo belangrijk is.
Hoofdstuk 2 Wat is digitale geletterdheid?
Hoofdstuk 3 Aan de slag: van visie naar praktijk
In dit hoofdstuk een zoektocht naar de manieren om digitale geleterdheid in elk school te
integreren .
Hoofdstuk 4 Verhalen uit de praktijK.
Dit hoofdstuk bestaat uit verhalen uit de praktijk, voorzien van adviezen van onderzoekers
en specialisten.