Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Kennisnet heeft 16 ict-bekwaamheden voor de leraar op een rij gezet.
Een totaaloverzicht van vaardigheden die een leraar kan verwerven. Deze bekwaamheden vormen de leidraad om zelf aan de slag te gaan met een doordachte aanpak van ict. Daarbij kiest u zelf de thema’s en onderwerpen die op uw school belangrijk zijn. De bekwaamheden zijn dus niet bedoeld als een normerende lijst of standaardset met ict-competenties waar iedere leraar aan zou moeten voldoen.
Dit pdf bestand is ene handige handleiding bij gesprekken over de nodige bekwaamheden op elke school.