HEDY

Universitair hoofddocent Felienne Hermans bedacht de ’tussentaal’ Hedy om kinderen en jongeren stapsgewijs te leren programmeren. De naar uitvinder en filmster Hedy Lamarr vernoemde programmeertaal is ge├źnt op hoe kinderen leren. “Als je leert schrijven, begin je bij de letters. Als je die goed kent, ga je over naar woorden en pas daarna volgen de zinnen met hoofdletters. Tot slot komt de interpunctie. Datzelfde principe hanteert Hedy. Kinderen leren programmeren aan de hand van levels. Na elk level komt er een programmeerregel bij”, geeft Felienne de kern weer.

Ga naar een duidelijk artikel in Vives over Hedy en Felienne Hermans, beter nog, probeer het als docent ook eens.