(Hello World) 17

In Hello World 17 wordt aandacht gegeven aan gezondheid en welzijn in de context van computing. Onder computing verstaat men in het Verenigd Koninkrijk elke doelgerichte activiteit waarvoor computer- en randapparatuur nodig is.
De 17e uitgave van Hello World zal vooral aandacht besteden aan persoonlijke gezondheid in het post corona tijdperk. In dit nummer staan artikelen over het welzijn en gezondheid van docenten en leerlingen. Ook staan er computerprojecten over luchtvervuiling en gezondheid im met praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van computergebruik en de gezondheidszorg.

Verder in dit nummer:

  • Tips voor gedragsmanagement in de computerles
  • De voordelen en toepassingen van Discord als onderwijs- en leerplatform
  • Alles wat men moet weten over de nieuwe gids van de Raspberry Pi Foundation voor cultureel relevant computeronderwijs