Hello World 22, AI

HELLO WORLD
Het blad Hello World, gratis te downloaden, besteedt haar 22e nummer aan AI in de klas.
Zo een artikel van Philip Colligan die zich bezighoudt met vraagstukken rond AI en computeronderwijs.
Hij vraagt zich afvraagt wat AI-geletterdheid is en hoe te onderwijzen.
“Willen jonge mensen zich kunnen ontwikkelen in een wereld die wordt getransformeerd door AI-systemen, dan moeten ze deze technologieën begrijpen en de rol die ze in hun leven kunnen spelen. 
Het eerste probleem is definiëren wat AI-geletterdheid eigenlijk inhoudt. Wat zijn de concepten, kennis en vaardigheden die een jongere moet leren?”
Weer een lezenswaardig blad van de andere kant van de Noordzee.