HELLO WORLD Big Book 2

De tweede speciale editie van Hello World is uit! De eerste speciale editie ging over hoe we informatica te onderwijzen, gaat “The Big Book of Computing Content” ovr wat we kunnen onderwijzen.
Van data en informatie, tot het effectieve gebruik van tools, tot kunstmatige intelligentie, The Big Book of Computing Content onderzoekt  en wil een gemeenschappelijke taal bieden om de verschillende studiegebieden en competenties te beschrijven.
Dit boek is een aanvulling op onze eerste speciale editie en volgt als zodanig hetzelfde principe van kennismaking met actueel onderzoek, gevolgd door onze favoriete verhalen uit eerdere uitgaven van Hello World, waarin docenten inhoud in de praktijk hebben gebracht.

In dit nummer artikelen over:
-de overstap van blok- naar tekstgebaseerd programmeren
-Kinderen betrekken bij de ethiek van kunstmatige intelligentie
-Inbedden van digitale vaardigheden in het curriculum