HELLO WORLD

Hoe bereid je jonge kinderen voor op een digitale wereld? In dit nummer van Hello World staat deze vraag centraal.
Het is een themanummer waarin primair onderwijs centraal staat. Lees wat men in het Verenigd Koninkrijk aan inspiratie, ideeën en advies voor de basisschool wil meegeven.
Gedacht wordt dat het van vitaal belang is dat kinderen een solide basis hebben van digitale geletterdheid en computerbegrip waarop ze kunnen voortbouwen.
Technologie is voor onze jongsten voor hun toekomst van belang en daarom moeten we hen voorbereiden op banen en omstandigheden die nog niet bestaan.

We verkennen vakoverschrijdende projectideeën om jonge leerlingen betrokken te houden, typevaardigheden te perfectioneren en prentenboeken te gebruiken om programmeerconcepten aan kinderen te introduceren. Ook (Engelse) toolkits voor nieuwe en ervaren basisschoolleraren. Verder verdieping in verschillende benaderingen vanaf het allereerste begin van de educatieve reis van een kind.

Ook in dit nummer:

  • De educatieve voordelen van game jams
  • Agile methodologieën introduceren in de klas
  • Onderzoek naar de programmeersterktes van dyslectische leerlingen