HelloWorld 20

HelloWorld nr 20 is uit
Computersystemen en -netwerken zijn informatica-onderwerpen waar veel misvattingen over bestaan, Leerlingen kunnen moeite hebben om de abstracte concepten ervan te begrijpen. 
Deze uitgave van het (gratis) Engelse onderwijsblad HelloWorld geeft ideeën en inspiratie voor onderwijs over de lastige netwerkconcepten.
Zo wordt er in het blad verschillende benaderingen van het onderwijzen van netwerken besproken.
Ook wordt aangegeven wat de voordelen van het uitnodigen van een netwerkbeheerder in de klas kan zijn.  Verder komen netwerksimulatortools en andere middelen aan bod om netwerken concreet te maken voor basisschoolleerlingen aan bod.
Ook in dit nummer:

• Het implementeren van leeftijdsoverschrijdend mentorschap om kleuters te betrekken bij computers
• Tips van docenten in de klas om burn-out te voorkomen
• Een Minecraft competitie opzetten