Het bestuur van Stichting Informatica-Actief wil verder uitbreiden

Dit jaar zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van de Stichting Informatica-Actief en we zijn nog op zoek naar één of twee bestuursleden. 

De stichting is opgericht in 2007 en heeft drie doelstellingen:  

  • Online leermateriaal te publiceren voor het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs. 
  • Kennis te verzamelen over het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs om leermateriaal te (laten) ontwikkelen. 
  • Docenten te ondersteunen door middel van cursussen voor het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs. 

In de komende jaren dragen de drie bestuursleden van het eerste uur hun kennis en ervaring over op de jongere generatie waardoor wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren.  

Heb jij affiniteit met het vak Informatica, onderschrijf je de doelstellingen en heb je interesse om daar je steentje aan bij te dragen, dan nodigen we je van harte uit om met ons in gesprek te komen. Dat kan door middel van een email aan de ondergetekende. 

Pieter Vorstenbosch (voorzitter)  

[email protected]