ICILS: digitale geletterdheid jongeren in kaart

Hoe goed zijn leerlingen voorbereid op het leven en werken in een digitale wereld? Om dit in kaart te brengen doet Nederland mee aan ICILS 2023, de International Computer and Information Literacy Study. ICILS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de digitale geletterdheid van jongeren in kaart brengt en vergelijkt met andere landen. Kohnstamm Instituut voert in Nederland het onderzoek uit in samenwerking met I&O Research en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van NRO en het ministerie van OCW.

Meer dan 30 landen nemen deel aan ICILS 2023. Nederland doet mee voor de tweede keer, na eerdere deelname in 2013. In het onderzoek worden digitale vaardigheden van leerlingen in kaart gebracht aan de hand van digitale opdrachten en vragenlijsten.

ICILS brengt in kaart welke leerlingen meer of juist minder moeite hebben met digitale vaardigheden
vergelijkt de digitale vaardigheden van Nederlandse tweedeklassers met die van jongeren uit landen om ons heen en laat zien hoe de digitale vaardigheden van jongeren zich in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld
De resultaten worden eind 2024 gepubliceerd.
i&i beveelt deelname aan dit onderzoek aan