ICTCONNECT leren bij de buren


In Vlaanderen zijn de ICT praktijkdagen een begrip.
Net als bij ons heeft corona bij onze zuiderburen tot een heel andere invulling geleid. De praktijkdagen waren een samenwerking tussen leraren, bedrijven, organisaties en ICT-coördinatoren. Daar 80% van de sessies handson waren past hier de naam praktijkdag goed. Workshops en presentaties konden soms 2,5 uur duren.
Het aantal deelnemers uit PO en VO is nagenoeg gelijkelijk verdeeld.
Door de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan is men anders aan de slag gegaan en zijn er zogenaamde ICTCONNECT dagen voor in de plaats gekomen.
Ook zijn er andere activiteiten online ontwikkeld waaraan ook vanuit ons land eenvoudig deelgenomen kan worden.

De huidige agenda:
ICTCONNECT: 22 tot 24 november 2021
ICTMARKT: 8 februari 2022
ICTWEEK: 16 tot 20 mei 2022

Dag 1: Maandag 22 november
Workshops en presentaties door onderwijspartners, met interactieve beursvloer.
Gratis! Inschrijven verplicht.
Doelgroepen: Directies, ICT-coördinatoren en leraren delen hun ervaringen met de producten en diensten van onderwijspartners die educatieve technologie, hard- en software, STEM-workshops, advies rond transformatie, … aanbieden.
Er worden tientallen praktijkgerichte workshops aangeboden en je kan met elke onderwijspartner ook een persoonlijke babbel hebben.

Dag 2 & 3: Dinsdag 23 november en woensdag 24 november
Inspirerende keynotes met veel tips en trucs om je te versterken in je lesopdracht of in je schoolbeleid.
Thema’s: ICT-beleid, differentiatie, evaluatie, feedback, ICT-tools, blended learning, … Zowel voor kleuter-, lager, secundair als volwassenenonderwijs.
Tegen kostprijs van € 25 tot € 33 (ex BTW)
Inschrijven verplicht.

Sprekers (voor zover bekend op 9 oktober 2021)

 • Eva Dierickx geeft tips en adviezen voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs
 • Mariet Vrancken over differentiëren en evalueren in een hybride context
 • Stijn Vanhoof over feedback in de klas
 • Hanne Rosius over allerlei nuttige ICT-toepassingen die we ook na corona zullen blijven gebruiken
 • Veerle Scheirs over doordacht ICT-beleid op school
 • Christine Hannes over puntenloos evalueren
 • Dirk De Boe – EduNEXT (onderwerp nog te bepalen)
 • Jan Royackers – Schoolmakers (onderwerp nog te bepalen)
 • Eef Verbeke – ToekomstATELIERdelAvenir (onderwerp nog te bepalen)
 • Tom Cox (onderwerp nog te bepalen)
 • Erik Devlies (onderwerp nog te bepalen