Jongeren over Vertrouwen 2022

De speciale Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag voor 2022 is een onderdeel van het PERITIA project.
Daarbij worden scholieren uit heel Europa uitgenodigd om hun visie te delen op de rol van vertrouwen in ons huidige sociale en politieke leven.
Voor de Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag creëren jongeren een eigen project waarmee ze reageren op de vraag die volgens hen centraal staat in het thema vertrouwen in het maatschappelijke leven
Het project mag de vorm hebben van een essay, podcast, film, blog, kort verhaal of dialoog.
De Jongeren over Vertrouwen Prijsvraag is open voor scholieren tussen 13 en 18 jaar oud.

Er zijn drie prijzen te winnen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 13-14 / 15-16 / 17-18.
Geaccepteerd worden inzendingen uit alle 47 lidstaten van de Raad van Europa.
De beste inzendingen worden gepubliceerd en winnen een trip naar het hart van de Europese Unie in Brussel.
We vragen scholieren uit heel Europa om zich over het thema van maatschappelijk vertrouwen te buigen en hun inzichten met ons te delen.