Leerlijn ICT basisvaardigheden po vo

Kennis en vaardigheden die nodig zijn om met computers (in allerlei vormen) om te gaan. Het gaat hier om de  bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van digitale technologie. Deze basisvaardigheden zijn de onderlegger voor de andere onderdelen van digitale geletterdheid. 
SLO heeft een zeer overzichtelijk model gemaakt met een inhoudslijn met aanbodsdoelen voor het primair- en voortgezet onderwijs.