Leraar 24

Video’s en artikelen voor de onderwijspraktijk zijn te vinden bij Leraar24.nl.
De video’s en artikelen op leraar24.nl ondersteunen de dagelijkse praktijk van de leraar met praktisch toepasbare artikelen. Ook worden resultaten uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk gemaakt en vertaald naar de onderwijspraktijk.
Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep. Met leraar24.nl is er toegang tot praktische en deskundige informatie die direct kan worden toegepast in de les.
Leraar24 is van en voor leraren in het po, vo, so en mbo en lerarenopleiders.

Wat is er te vinden bij Leraar24?
ER staan veel heeft veel praktische en deskundige artikelen met lestips en praktijkvideo’s van vakgenoten.
De onderzoeksartikelen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Leraar24 is een samenwerking tussen Kennisnet, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Vanuit hun eigen expertise leveren zij een inhoudelijke bijdrage aan de website. Voor het NRO is dat onderwijsonderzoek, voor Kennisnet onderwijs en ict en voor OCW beleid en actualiteit.