Lesmateriaal van HUMAN

Met de HUMAN Nieuwsbrief kun je op de hoogte van programma’s, evenementen en acties van Human. Voor het onderwijs ook kijk-, lees- en luistertips. HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen.
Als maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie onderzoekt Human, geworteld in het humanisme, persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. Zij agenderen actuele thema’s en laten hierbij verschillende perspectieven zien. Hun doel is bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve veranderingen die leiden tot een betere samenleving.
Als onderwijsprofessional kun je je laten inspireren door programma’s, zoals Medialogica, Klassen, De Vloer Op Jr., Wat zou jij doen?.
In samenwerking met Schooltv, IDFA, Movies That Matter en docenten heeft HUMAN verscheidende programma’s uitgebreid met lesmateriaal en speciaal bewerkt voor in de klas.