Mediawijsheid voor VO

Jongeren gebruiken media steeds meer zelfstandig en uit het zicht van ouders. De hoeveelheid tijd die ze aan media besteden neemt verder toe: tot vijfenhalf uur per dag bij 10 tot 14-jarigen (Van Deursen & Van Dijk, 2012). Bijna iedere jongere heeft een eigen smartphone of computer en ziet dit als een ‘poort naar de eigen wereld’, waar ze contact hebben met leeftijdsgenoten. Jongens doen dit vooral via gamen, meisjes via sociale media. Jongeren maken gebruik van allerlei sociale mediaplatforms, zoals Instagram, Snapchat, YouTube en Facebook.

Als ouder van kinderen in deze leeftijd kun je zorgen hebben over veiligheid van het mediagebruik, de invloed van media op de schoolprestaties en de gezondheid van je kind, en het risico van verslaving. Ouders hebben steeds meer behoefte aan advies en geven aan dat het lastiger wordt om grenzen aan te geven en te bewaken. Pubers luisteren niet altijd naar hun ouders en kunnen fel op regels reageren. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat jongeren wel graag begeleid willen worden door hun ouders en behoefte hebben aan advies. De MediaDiamant biedt ouders ondersteuning bij mediaopvoeding.

www.mediawijsheid.nl bevat het meest complete overzicht voor alles wat met (social) media te maken heeft voor zowel ouders als professionals. Zo kun je hier o.a. terecht voor lesmateriaal, actuele artikelen over de nieuwste hypes & trends op social media en specifieke dossiers over kinderen en jongeren en mediagebruik.

Op de website van Mediawijsheid vindt u goede tips en een brochure.