OnderwijsInzicht 2022

OnderwijsInzicht is een onderwijscongres voor schoolbestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs en gaat over het benutten van ict in het onderwijs.

Het programma bestaat uit 4 programmalijnen:
1. Veilig digitaal – Informatiebeveiliging en privacy (IBP) en cybersecurity
2. Technologische innovatie
3. De toekomst van ons onderwijs
4. Flexibel organiseren

Voor wie?
Schoolbestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs. Leveranciers, onderwijsadviseurs en andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

OnderwijsInzicht wordt georganiseerd door Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.

vrijdag 9 september 2022
Jaarbeurs, Utrecht
Deelname kost € 125,-