Open leermateriaal inzetten uw school.

Willem-Jan van Elk publiceerde in mei 2021 bij Kennisnet “Open leermateriaal inzetten op uw school, wat komt daar bij kijken?”
Een helder stuk dat ook vragen oproept, vragen die binnen de school om antwoorden vraagt.

Open leermateriaal is vrij beschikbaar en veelal vrij aan te passen leermateriaal.
Het wordt vaak gebruikt als aanvulling op de bekende educatieve methodes.
Wat levert dit scholen op?
Waar is het te vinden en te gebruiken, en hoe is het zelf te ontwikkelen?
En op welke manier kunnen scholen in hun plannen rekening houden met de mogelijkheden van open leermateriaal? In het artikel wordt dieper in gegaan op het onderwerp.

Inhoudsopgave

  • Inleiding
  • Waarom aanvullend en open leermateriaal gebruiken?
  • Wat is open leermateriaal?
  • Werk vanuit de onderwijsvisie
  • Open leermateriaal in de leermiddelenmix
  • Open leermateriaal zoeken en gebruiken in de les
  • Voor communities: de kracht van samenwerken
  • Gerelateerde informatie

Met open leermateriaal wordt de leraar meer de regiseur van de onderwijsinhoud.
Wie dat wil moet zeker kennis nemen van dit artikel