Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een nieuwsbrief.
Oude nieuwsbrieven staan in ons archief.

Inschrijven

Lid worden

Lid worden

Word nu lid van vereniging i&i!
Maak gebruik van uw nascholingsbudget.

Word nu lid!

ALV i&i

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2022. De vergadering vindt plaats bij Oracle,  Hertogswetering 163-167, 3543 AS Utrecht. Na aanmelding ontvangt u van ons de documenten die bij de vergadering horen, zoals de financiele verantwoording en het jaarverslag. Na de ledenvergadering wordt er aandacht gegeven aan Digitale Geleterdheid

Oracle Academy

Oracle Academy is het wereldwijde, filantropische educatieve programma van Oracle.Het programma bevordert computeronderwijs over de hele wereld om kennis, innovatie, ontwikkeling van vaardigheden en diversiteit op technologiegebied te vergroten. We werken samen met duizenden onderwijsinstellingen en docenten in meer dan 130 landen. Oracle Academy zet Oracle’s toewijding aan educatie al 25 jaar voort. Het biedt

Seminar Cyber Security

Een hack-aanval, die meer dan een miljoen blog-sites platlegt. Een virus, wat de kerncentrales van een specifiek land aanvalt. Een overheid, die meeleest met elke letter die je stuurt. Digitale technologie is onontkoombaar en diep geworteld in onze samenleving. We gebruiken digitale technologie in cyberspace massaal om onder andere te communiceren, onze administratie bij te

Docenten tekort

Onlangs publiceerde de AOb een artikel met de dreigende titel “Scholen schrappen vak informatica”.In de officiële cijfers over de grootste tekortvakken: ‘Informatica is uit de grafiek gehouden omdat deze grote percentages de rest onleesbaar maken.’Nu is al één op de vier vacatures niet in te vullen, in 2026 wordt dat de helft en in 2036

Hoezo Scrum?

Scrum geeft leerlingen zin in leren, brengt ontspanning in het werk van docenten en maakt de organisatie wendbaar. Juist nu is dat hard nodig. Scrum werkt zowel fysiek als online. Hoezo Scrum op school? Scrum is een succesvolle, wereldwijd veel gebruikte Agile (wendbare) projectmanagement methode.Ontwikkeld in de IT maar inmiddels ook volop in gebruik in

VACATURE OP SCHOOL, MELDT HET!

De formaties zijn meest bekend, dus is ook zicht op de vacatureruimte.  Mogelijk ontstaat er bij jou op school ruimte voor informatica.  Wil je dit met ons delen?i&i helpt via haar netwerk en door een plek in de nieuwsbrief te reserveren graag met het vinden van een nieuwe collega.Zoek ook contact als bij pensionering het

WAS HET 3.1 of 95?

De eerste serieuze grafische windows versie was Windows 3.1. Die verscheen op 6 april 1992. Samen met collega’s installeerde ik menig pc met met 7 floppys. Wij hadden nieuwe en die konden met hun grafische kaart deze versie aan. Helaas was het geheugen toen duur dus een lokaal inrichten viel niet mee.Ellendig was wel dat er

Lesmateriaal van HUMAN

Met de HUMAN Nieuwsbrief kun je op de hoogte van programma’s, evenementen en acties van Human. Voor het onderwijs ook kijk-, lees- en luistertips. HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen.Als maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie onderzoekt Human, geworteld in het humanisme, persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. Zij agenderen actuele thema’s en

T3 WEBINAR Animaties en simulaties

Texas Instruments organiseert onder de noemer T3 een aantal Bootcamp webinars.Dit zijn webinars waarin aspecten als o.a. het herkennen van patronen, abstraheren en algoritmiseren aanbod komen – vaardigheden & technieken die de basis vormen voor het oplossen van problemen en programmeerprojecten rond digitale automatisatie. Er wordt gewerkt met de programmeertaal Python. Voor wie niet vertrouwd

Handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Kennisnet heeft 16 ict-bekwaamheden voor de leraar op een rij gezet.Een totaaloverzicht van vaardigheden die een leraar kan verwerven. Deze bekwaamheden vormen de leidraad om zelf aan de slag te gaan met een doordachte aanpak van ict. Daarbij kiest u zelf de thema’s en onderwerpen die op uw school belangrijk zijn. De bekwaamheden zijn dus

Is er in Tweede Kamer instemming?

Is er instemming over opname van digitale geletterdheid in het curriculum? De uitkomst van het onderwijscommissie-debat (woensdag 6 april 2022) is nog onbestemd. Minister Dennis Wiersma kreeg in de commissievergadering over curriculumherziening over het algemeen steun van de Kamer voor de door hem voorgestelde aanpak. Hij stelt voor afscheid te nemen van het curriculumherzieningsproces van

WOOTS

Woots, de powerboost voor je toets! Het nieuwe toetsplatform Woots heeft de wind in de zeilen. In nog geen twee jaar tijd staan er meer dan 1,8 miljoen toetsafnames op de teller en 380.000 actieve gebruikers. De bibliotheek met meer dan 500 toetsen en de itembank met ruim 10.000 opdrachten illustreren de mogelijkheden. Woots is

Alle dagen digitaal niet alledaags

In dit boek van Mariëlle van Rijn en Karin Winters volgen volgen zij tien door hen bedachte personen. Mensen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en dus ook met verschillende vragen over digitalisering en digitaal burgerschap. Dit tiental gaat actief op zoek naar antwoorden. Hun vragen en de antwoorden – die ze zelf vonden of die experts hen gaven