Peil.onderwijs

Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs gaat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs onderzoek doen naar het aanbod en de leerresultaten van de leerlingen bij het leergebied digitale geletterdheid, onder de naam  Peil. Digitale geletterdheid einde tweede leerjaar voortgezet onderwijs. Deze peiling zal plaatsvinden in het voorjaar van 2026.
SLO ontwikkelt voor dit peilingsonderzoek een inhoudelijke onderlegger. Dat is deze domeinbeschrijving digitale geletterdheid voortgezet onderwijs. Hierin staan de te peilen inhouden voor het leergebied digitale geletterdheid.

Peil.onderwijs
Peil.onderwijs is het geheel van periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het geeft input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in verschillende leergebieden. De inspectie voert de regie over deze peilingen.
De samenleving heeft er behoefte aan te weten wat leerlingen in Nederland op school leren. Onder verantwoordelijkheid van de inspectie brengt Peil.onderwijs kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van leerjaar 2 in het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo in kaart. Sinds mei 2022 is er een meerjarenprogramma Peil.vo 2022-2029, waarvan deze peiling deel uitmaakt.