PYTHON CODING CONTEST

Wedstrijd coderen in Python voor creatieve leerlingen!

Wie schrijft de beste code en maakt hiermee de creatiefste kunst, bouwt de meest ingenieuze robot of
bedenkt de duurzaamste oplossing?

Geef leerlingen op voor de Python Coding Contest georganiseerd door T3 Vlaanderen en T3 Nederland. Zodat ze zelf kunnen ervaren hoe Python en wiskunde samenwerken, met computational thinking als link tussen wiskunde en informatica.

Daag je leerlingen uit om creatief problemen op te lossen en een machine logische algoritmes te laten uitvoeren. Om zo concepten te onderzoeken en te leren begrijpen. Meer dan ooit is het nodig dat leerlingen inzicht krijgen in de constant digitaliserende wereld om hen heen. Zodat ze daar in de toekomst – zowel beroepsmatig als privé – hun plek in weten te vinden.

De onderwerpen waar je leerlingen zich op uit kunnen leven zijn:
Kunst
Robotica
Duurzaamheid

Wie schrijft de beste code en maakt hiermee de creatiefste kunst, bouwt de meest ingenieuze robot of bedenkt de duurzaamste oplossing?

Leerlingen vanaf klas 3 en hoger kunnen hun code en video’s van de voortgang en het eindresultaat insturen tot 30 april 2022. Op 20 mei worde de winnaars bekend gemaakt.